PictogrammenEen van de voorwaarden voor het goed verlopen van een ontruiming is dat de vluchtroute(s) goed worden aangegeven. Dit kan door het gebruik van (oplichtende) signalisatie en pictogrammen. Daarnaast zijn er borden en stickers met pictogrammen die aangeven waar zich bijvoorbeeld een blustoestel of haspel bevindt. Ook kunnen pictogrammen gif- of explosiegevaar aanduiden of de aandacht vestigen op drempels, lage doorgangen en obstakels. Bij Actief Brandbeveiliging B.V. is een compleet scala van signalisatie en pictogrammen verkrijgbaar als sticker en bordje. Met de reddings- en evacuatieborden of -stickers kunt u veilige doorgangen, vluchtwegen, nooduitgangen en EHBO-posten aanduiden. Met borden of stickers op het gebied van verbodstekens en brandbestrijding kunt u schadeveroorzakende handelingen of situaties voorkomen of tegengaan. Pictogrammen kennen we in de volgende categorieen: - Evacuatie en EHBO signalen geven de routing aan naar de uitgangen en nooduitgangen en de plaatsen waar de EHBO-middelen zich bevinden. - Brandbestrijdingssignalen geven de plaatsen aan waar de brandbestrijdingsmiddelen zich bevinden en waar kan worden gealameerd. - Gebodsborden hierdoor wordt aangegeven aan welke verplichtingen men moet voldoen of wat is toegestaan. - Verbodsborden hiermee wordt aangegeven wat verboden is. - Waarschuwingsborden dit zijn borden die gevaren aanduiden die in de directe omgeving of in de te betreden ruimte aanwezig zijn. - Aanwijzingsborden overige aanduidingen die aangeven wat zich op die plek bevindt, waarvoor iets dient of hoe iets werkt.