Privacy Verklaring

De door u verstrekte gegevens zijn veilig bij Actief Brandbeveiliging. Alleen voor het beantwoorden van uw vraag of verzoek zal Actief Brandbeveiliging uw gegevens gebruiken.

Actief Brandbeveiliging B.V. kijkt wel naar algemene gegevens die iets zeggen over het gebruik van de website. Daarbij gaat het om:

* Aantal bezoekers
* Duur van bezoek
* Belangstelling voor bepaalde pagina’s
* Piekuren
* Browsertype van de bezoeker

Met deze gegevens wil Actief Brandbeveiliging B.V. haar website optimaliseren.

Op de site van Actief Brandbeveiliging B.V. staan weblinks naar andere sites. Hoewel deze sites met zorg zijn geselecteerd, draagt Actief Brandbeveiliging B.V. geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang van uw gegevens door die sites (organisaties).

De gegevensverwerking bij Actief Brandbeveiliging B.V. is in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).