Blusdekens

Een blusdeken of branddeken is een deken die over een vuur is heen te leggen om het in een vroeg stadium te doven. Het doek bestaat uit een zeer slecht brandbaar materiaal al dan niet gecoat met een brandwerend middel. De doek bestaat uit geweven glasvezel. Doordat de deken de zuurstof ontneemt van de vuurhaard dooft het vuur. Het blusmiddel is geschikt voor kleine vloeistofbranden, personen die in de brand staan en voor de vlam in de pan (als een deksel niet voorhanden is), of in geval van een frituurketel die in brand vliegt. Een blusdeken is een zeer eenvoudig te gebruiken blusmiddel waar men weinig kennis voor nodig heeft om een beginnende kleine brand te blussen, bijvoorbeeld in een keuken. Op de houder van de blusdeken staat altijd een gebruiksaanwijzing afgedrukt. De blusdekens voldoen aan de norm EN 1869:1997.


Actief Hard Box Blusdeken

Een veilige oplossing voor “de vlam in de pan” of kleren die in brand staan. Deze blusdeken zit in een harde kunststof wandkoffer. De deken is snel en makkelijk te gebruiken; wanneer men aan de twee strippen trekt gaat de koffer open en is de deken direkt klaar voor gebruik.

De blusdeken voldoet aan de norm EN 1869:1997.