Onderhoud Kleineblusmiddelen

Onze REOB-gediplomeerde onderhoudsmonteurs inventariseren, brengen advies uit en plegen service en onderhoud volgens de diverse NEN-normen. U kunt er dus op rekenen dat uw brandblusapparatuur in goede staat is.


Service en Onderhoud - Controle draagbare blustoestellen volgens de NEN 2559

Jaarlijks onderhoud door een gediplomeerd onderhoudsmonteurs (REOB). Vijfjaarlijks uitgebreid onderhoud en vervanging van de vulling van nat- en schuimblussers. Revisie, na tien jaar de brandblusser wordt volledig gedemonteerd en waar nodig worden onderdelen en de vulling vernieuwd; slang, pistool en patroon moeten worden afgeperst; CO2-blussers worden afgeperst en geijkt. Na vijftien jaar vindt het uitgebreide onderhoud opnieuw plaats. Na twintig jaar moet de brandblusser worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld.


Inspectie en onderhoud brandslanghaspels volgens de NEN-EN 671-3

Ook bij de controle van brandslanghaspels is een belangrijke wijziging in de norm doorgevoerd, namelijk het afpersen van de brandslang na vijf jaar. De belangrijkste elementen in deze onderhoudsnorm zijn: Een jaarlijkse controle door een deskundig persoon (REOB). Het om de 5 jaar beproeven van de slangen op de maximale werkdruk (10-12 bar), afhankelijk van de productienorm. Het duidelijk markeren van de haspel met een pictogram. Het vaststellen dat de doorstroom en statische druk in de waterleiding stabiel en voldoende is om een juiste werking van de brandslanghaspel als blusmiddel te kunnen garanderen.