BHV Trainingen
Een bedrijfshulpverlener is een medewerker binnen uw organisatie die adequaat reageert op calamiteiten van uiteenlopende aard. Bij brand, bedrijfsongevallen en zelfs bommeldingen onderneemt een BHV'er direct actie. Ook past hij of zij EHBO toe.

Goed opgeleid

Uw BHV'er moet dus goed opgeleid zijn. Hij of zij moet medische kennis hebben, alle geldende procedures en normen kennen én goed met mensen om kunnen gaan.

Hiervoor verzorgen wij twee professionële opleidingen. De basisopleiding tot Bedrijfshulpverlener leidt uw medewerker(s) op tot een allround BHV'er. Met de herhalingsopleiding houdt u het kennisniveau van uw BHV'ers elk jaar op niveau.

De opleidingen vinden op uw locatie plaats, zodat we deze specifiek op uw pand en omstandigheden kunnen toespitsen. Onze opleidingen voldoen aan alle wettelijk vastgestelde normen en eisen.